Hva er chiptuning? - Chipsenter Norge AS

Hva er chiptuning?

Hva er ChipTuning?

Økning av motoreffekt skjer uten noen form for mekaniske endringer. Når en ny motor planlegges og konstrueres hos en bilfabrikant tas det hensyn til mange ulike parametre. Noen av disse er blant annet hvilket land bilen skal levers til og deres bestemmelser for avgassverdier og kvaliteten på drivstoffet. På grunn av dette begrenser produsentene ytelsen på motorene for å møte de forskjellige kravene rundt om i de forskjellige landene kjøretøyet skal leveres til. For eksempel kan en vanlig bensinbil kjøres på 91 oktan bensin som finnes i noen land uten noen form for modifisering.

Hva er miljøchip?

Det som skiller en trimchip og en miljøchip er at miljøchipen er utviklet for å kun optimalisere bilen for bruke mindre drivstoff og ikke øke eller minske effekten.
En miljøchip kan spare opptil 20% drivstoffforbruk og kan også gi noe økt effekt.

Hvordan gjøres effektøkningen?

Til og begynne med tar vi ut styreboksen ECU av bilen og åpner denne for å komme til på chipen som styrer de ulike parametrene i bilen. Chipen sitter som oftest loddet på hjernen i bilen. Chipen programmeres om med nye parametre for å tilpasse bilen for maksimal utnyttelse av motoren for effekt og økonomi. I nyere biler kan man til og med modifisere motorens parametre gjennom diagnosekontakten i bilen. Dette gjør at man slipper å fysisk gjøre noe med styreenheten i bilen. Man laster da ned innholdet i styreenheten, hvorpå denne blir modifisert for optimalisere motorytelsen. Det finnes mange ulike programvarer til samme type bil da denne er laget utifra når bilen er produsert, hvilket utstyrsnivå den har m.m